Konfirmationsläger med segling.

Konfirmationsläger med anor sedan 1967.

2024 kommer det bara att arrangeras ett läger. Det blir en kombination av tidigare läger 1 och 2, så mycket blir det samma. Lägret är fullsatt!

Innan sommarlägret startar går konfirmanderna i kyrkan 12-15 gånger i hemförsamlingen.

Konfirmationsundervisningen äger rum på förmiddagarna och under eftermiddagarna ägnar vi oss åt marina aktiviteter, till exempel segling eller bad. På kvällarna är det istället sång och musik i kyrkan. Ingen förkunskap i segling krävs och kursen är upplagd för såväl nybörjare som för de med mer erfarenhet. Konfirmationen sker under sista dagen på lägret.

Vårt annex ligger tio meter bakom huvudbyggnaden och fungerar som bostad. Samtliga måltider serveras inne på pensionatet. Vi tar emot konfirmander från hela landet.

Präster på läget är Tobias Dannstedt, Kungsbacka-Hanhals församling och Alexander Dahlkvist, Stora Lundby- Östad pastorat. Svenska kyrkan

Prästerna sköter rekryteringen av ungdomsledare.

Konfirmandläger 2024 06 13- 2024 07 04. Inget förläger.

Lägertid/er för 2025 bestäms under pågående läger 2024.

Intresset för att konfirmeras på Bohus-Malmön 2024 är rekordstort och fullbokat. Inbjudningarna till nästa läger brukar skickas under sensommaren/hösten till de som mejlat, i turordning. Många som sökt kommer inte att få plats. Det är ca 3 års kötid. Till läger 2025 tar vi inga nya anmälningar.

Mejla er intresseanmälan för plats 2026 eller senare: konfirmation@bohus-malmon.se med konfirmandens namn och personnummer, adress, mobil nr till målsman och konfirmations-år önskas. Någon förälders mejl-adress måste finnas med. Inbjudan mejlas till er i turordning från ankomstdatum. Detta sker under sensommaren året före konfirmations-året. Hög arbetsbelastning gör att bekräftelsen på kö-plats endast blir det autosvar ni får. (För mer info 0706-482210 kl 9-19).

 

Etiska riktlinjer

Titta gärna in på vår konfirmations Instagram !

@Bmlager1 / @bohusmalmon_lager2 /@bmlager3/ @konfa_bm

GDPR ersätter den svenska personuppgift-lagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter. Användardata om potentiella eller fd kunder som visat intresse för våra konfirmationsläger kommer automatiskt raderas efter genomfört läger det året ni ansökt om. Vi sparar bara informationen ni skickat in via mejl. Allt sparas bara i mejlen i en mapp för rätt konfirmations år. Namn, e-mail, adress, mobilnummer samt konfirmandens personnummer. Vi delar inte med oss av någon information innan ni har fått inbjudan till lägret och accepterat att ni vill att er ungdom konfirmeras här. När lägret har startat delas uppgifter som krävs (personnummer, konfirmandens namn och adress) med Svenska kyrkan. Under lägret får även Sensus personuppgifter då de sponsrar med material. Dessa parter i sin tur följer även de GDPR-regleringarna. Under lägertiden behöver vi själva även hälsodata för att säkert kunna ta hand om era ungdomar och genomföra lägret. Dessa kommer direkt att raderas när lägret är över.

Vi sparar era inskickade uppgifter bara för att kunna bjuda in er till rätt läger och att erbjuda möjligheten att efter genomfört läger erbjuda återträffar för konfirmanderna. Ni kan när som helst be att få bli strukna från våra kölistor och återträffs listor.

Logga

BOHUS-MALMÖN

Bohus-Malmöns Pensionat
Myrvägen 47
456 55 Bohus-Malmön

 Telefon: 0523-352 10
Växel: 09.00-19.00

pensionat@bohus-malmon.se

Vi har bara 2 telefoner att svara i och det ringer mycket 
så ring gärna igen om en stund om du inte får svar.

 

Vädret på Bohus Malmön

Webbkamera: Marinan

Webbkamera: Skuthamn

"Uppdatera bilden" så visas hur det ser ut just nu.

Ny bild varje minut.