Konfirmationsläger med segling.

Konfirmationsläger med anor sedan decennier tillbaka.

Nytt läger med lovläsning är skapat och det finns plats. Datum nedan.

Varje sommar ordnar vi konfirmationsläger med segling.
Det första lägret börjar måndag (ev söndag) 2 veckor före midsommar och håller på en vecka efter. Konfirmationen sker på lördagen efter tre veckor. Sedan startar det andra lägret på måndag och även detta pågår i tre veckor och avslutas med konfirmationen den sista lördagen.

Innan sommarlägren brukar vi samlas under en weekend i maj. Konfirmanden går även i kyrkan 12-15 gånger i hemförsamlingen innan lägret startar.

Konfirmationsundervisningen äger rum på förmiddagarna och under eftermiddagarna ägnar vi oss åt marina aktiviteter, till exempel segling eller bad. På kvällarna är det istället sång och musik i kyrkan. Ingen förkunskap i segling krävs och kursen är upplagd för såväl nybörjare som för de med mer erfarenhet.

Vårt annex ligger tio meter bakom huvudbyggnaden och fungerar som bostad. Samtliga måltider serveras inne på pensionatet. Vi tar emot konfirmander från hela landet.

Präst på läger 1: Alexander Dahlkvist, Svenska kyrkan el Jonas Eek.          Präst på läger 2 är Tobias Dannstedt, Lindome församling.                            Präster på läger 3 är Jonas Eek och Tobias Dannstedt.

Konfirmandläger 1: 2021 06 14- 2021 07 03. Konfirmandläger 2: 2021 07 05- 2021 07 24. Förläger under en helg i maj.

Intresset för att konfirmeras på Bohus-Malmön är rekordstort. Både läger 1 och 2 är fulltecknade, och många ungdomar har inte fått plats.

Därför har vi beslutat att under 2021 utöka verksamheten och erbjuda ytterligare ett alternativ.  Upplägg och innehåll är detsamma som vi har utvecklat sedan 1967, med den förändringen att istället för att ses under tre sommarveckor möts vi på höstlovet och påsklovet för att avsluta med tolv sommardagar i augusti före skolstart. Vi tror mycket på denna form och hoppas att den kan bli en möjlighet för fler ungdomar att få lov att konfirmeras på ön.

Datum för Lovkonfirmation 2021 är:

  1. Höstlov 24-28 oktober, 2020. 2. Påsklov 5-10 april, 2021. 3. Sommarlov 30 juli-10 augusti  Mejla genast om intresse.

Mejla er intresseanmälan för plats 2022 eller senare: konfirmation@bohus-malmon.se med konfirmandens namn och personnummer, adress, mobil nr till målsman och konfirmations-år önskas. Någon förälders mejl måste finnas med. Inbjudan skickas/ mejlas till er i turordning från ankomstdatum. Detta sker under sensommaren året före konfirmations-året. Hög arbetsbelastning nu så bekräftelsen på köplats kommer att dröja. (För mer info 0706-482210 kl 9-19).

 

Etiska riktlinjer

Titta gärna in på vår konfirmand blogg !

Läs här: eller på Instagram.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter. Användardata om potentiella eller fd kunder som visat intresse för våra konfirmationsläger kommer automatiskt raderas efter genomfört läger det året ni ansökt om. Vi sparar bara informationen ni skickat in via mejl. Allt sparas bara i mejlen i en mapp för rätt konfirmations år. Namn, e-mail, adress, mobilnummer samt konfirmandens personnummer. Vi delar inte med oss av någon information innan ni har fått inbjudan till lägret och accepterat att ni vill att er ungdom konfirmeras här. När lägret har startat delas uppgifter som krävs (personnummer, konfirmandens namn och adress) med Svenska kyrkan. Under lägret får även Sensus personuppgifter då de sponsrar med material. Dessa parter i sin tur följer även de GDPR-regleringarna. Under lägertiden behöver vi själva även hälsodata för att säkert kunna ta hand om era ungdomar och genomföra lägret. Dessa kommer direkt att raderas när lägret är över.

Vi sparar era inskickade uppgifter bara för att kunna bjuda in er till rätt läger och att erbjuda möjligheten att efter genomfört läger erbjuda återträffar för konfirmanderna. Ni kan när som helst be att få bli strukna från våra kölistor och återträffs listor.

Logga

BOHUS-MALMÖN

Bohus-Malmöns Pensionat
Myrvägen 47
456 55 Bohus-Malmön

 Telefon: 0523-352 10
Växel: 09.00-19.00

pensionat@bohus-malmon.se

Vi har bara 2 telefoner att svara i och det ringer mycket 
så ring gärna igen om en stund om du inte får svar. 

 

Vädret på Bohus Malmön

Webbkamera: Marinan

Webbkamera: Skuthamn